Bel mij terug

Bel mij terug

Zieke werknemer behoudt twee jaar loon, werkgever krijgt hulp

20-12-2018

Werkgevers blijven verplicht twee jaar lang loon door te betalen aan werknemers die ziek worden. Wel kunnen zij vanaf 2020 een verzekering afsluiten die het financiële risico dekt en andere verplichtingen en taken uit handen neemt die bedrijven hebben als hun werknemers langdurig ziek zijn.

Daarnaast komt het kabinet over de brug met een premiekorting van in totaal 450 miljoen euro, waar vooral kleine werkgevers van profiteren. Op die manier wordt het voor kleinere bedrijven makkelijker, duidelijker en goedkoper om aan de verplichting van loondoorbetaling bij ziekte te voldoen, aldus minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken. Zij hebben daar nu vaak moeite mee en durven mensen daarom vaak niet in vaste dienst te nemen, omdat ze naast financieel risico ook moeten voldoen aan strenge regels om zieke werknemers voor te bereiden op een terugkeer naar werk.

Bedrijfsarts

Koolmees maakte vanochtend afspraken bekend die hij heeft gesloten met het Verbond van Verzekeraars en werkgeversorganisaties MKB Nederland, VNO-NCW en LTO Nederland. Deze afspraken wijken af van het voornemen in het regeerakkoord. Daarin werd nog afgesproken om de loondoorbetaling bij ziekte voor bedrijven tot 25 werknemers te beperken tot 1 jaar. Het tweede jaar zou dan door het UWV worden uitgevoerd, waarvoor de werkgevers premie zouden  betalen. Daarnaast zouden werkgevers voor de volle twee jaar verantwoordelijk blijven voor de ontslagbescherming die werknemers genieten. Dit plan stuitte echter op grote bezwaren van met name bedrijven in het MKB, waarna onderhandelingen werden begonnen om tot een compromis te komen.

Naast een nieuwe verzekering en financiële steun, wijzigt Koolmees ook een aantal regels. Zo wordt vanaf 2021 voortaan het advies van de bedrijfsarts in plaats van de verzekeringsarts leidend bij de vraag welke inspanningen nodig zijn om zieke werknemers terug aan het werk te krijgen. Ook moet UWV duidelijker maken aan werkgevers waarop zij de inspanningen zal beoordelen.

Koolmees toonde zich vanochtend in zijn nopjes. ,,Dit is een ingewikkeld probleem, waar al jaren mee is geworsteld.’’ Volgens hem was de loondoorbetalingsverplichting op zichzelf niet het probleem, maar de ‘poespas’ eromheen. ,,Ik ben heel blij dat we nu een akkoord hebben kunnen sluiten.’’

Kleine werkgevers kunnen tevreden zijn, stelt voorzitter van MKB Nederland Jacco Vonhof. Hij had nog liever gezien dat de verplichting om loon door te betalen zou zijn teruggebracht naar één jaar, mét inperking van de ontslagbescherming. Maar die wens was politiek niet haalbaar. Met de afspraken die er nu liggen, kunnen ook werknemers blij zijn, stelt Vonhof. Wel hoopt hij dat bij de uitwerking van de plannen dat het bedrag van 450 miljoen ook daadwerkelijk zoveel mogelijk bij de kleinste werkgevers terechtkomt.

VERDER IN HET NIEUWS

 1. Culturele sector in actie tegen seksuele intimidatie

  Culturele sector in actie tegen seksuele intimida­tie

  15:57 De culturele sector komt in actie om seksuele intimidatie terug te dringen. Minister Ingrid van Engelshoven en vertegenwoordigers van de kunsten gaan plannen maken om ‘een veilige werkomgeving’ te scheppen, om te beginnen op de toneelacademies, conservatoria en andere opleidingen. Ook moet er voortaan beter worden omgesprongen met klachten.
 2. Bom onder klimaatakkoord: milieuorganisaties en FNV trekken zich terug

  Bom onder klimaatak­koord: milieuorga­ni­sa­ties en FNV trekken zich terug

  16:23
 3. Minister Blok bezorgd over vertrek VS uit Syrië

  Minister Blok bezorgd over vertrek VS uit Syrië

  14:47 Het vertrek van het Amerikaanse leger uit Syrië is ‘mogelijk zeer ingrijpend’, zegt minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken). Het kan volgens hem leiden tot een ‘enorme verschuiving in de machtsverhoudingen’ en nieuwe gevechten.
 4. Rita Verdonk gaat regeldruk in de zorg aanpakken

  Rita Verdonk gaat regeldruk in de zorg aanpakken

  13:58 Oud-minister Rita Verdonk gaat aan de slag als speciaal adviseur om de regeldruk in de thuishulp en de jeugdzorg aan te pakken.
 5. 'Met 10.000 euro kunnen Nederlanders al flink besparen’
  PREMIUM

  'Met 10.000 euro kunnen Nederlan­ders al flink besparen’

  13:00Bel nu voor meer informatie (026) - 7854553