Bel mij terug

Bel mij terug

Informatie ontwikkeladvies

30-07-2020

In de huidige situatie op de arbeidsmarkt is het belangrijk dat mensen nadenken over de toekomst van hun werk. Om hierop in te spelen biedt het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid u een ontwikkeltraject aan, via een tijdelijke subsidieregeling.

 

Punten die in elk geval aan de orde komen in het ontwikkelplan zijn:

  • Wie neemt welke acties op de korte en de lange termijn om een beter voorbereid zijn op de toekomst?
  • Wanneer en hoe kan er actie worden ondernomen?
  • Mogelijkheden om persoonlijke ontwikkelingsvraagstukken en huidige beperkingen in bijvoorbeeld energieniveau, leren en taalvaardigheid aan te pakken.
  • Indien van toepassing: suggesties voor het inzetten van andere experts om bovenstaande belemmeringen te verhelpen.

 

De arbeidsmarktscan geeft een resultaat van kansrijke opties op de arbeidsmarkt (bijvoorbeeld in tekortsectoren) waar een mogelijke competentiematch is, waarbij de kans rijkheid van deze opties voor de kandidaat wordt aangegeven. De scan meet een breed beeld van competenties, drijfveren en leervermogen. Dit is het profiel van de deelnemer. Dit profiel wordt gematcht met het op gelijke wijze opgebouwde profiel van kansrijke arbeidsmarktopties.


Bel nu voor meer informatie (026) - 7854553