Bel mij terug

Bel mij terug

Outplacement / Ontslagbegeleiding

Outplacement of ontslagbegeleiding  zijn de begeleidende diensten om ontslagen of met ontslag bedreigde werknemers te helpen bij het vinden van een nieuwe betrekking of bij het opstarten van een activiteit als zelfstandige.

Flex Advieshuis B.V.

Onze adviseurs kennen de markt en de uitdagingen als geen ander en vervullen een belangrijke rol bij uw medewerker(s) op het gebied van de re-integratie. Hierbij is het doel de toekomst van de medewerker positief vorm te geven zodat hij weer met plezier aan de slag gaat en actief kan werken aan een nieuwe toekomst.

Het outplacementtraject

Afhankelijk van de fase waarin uw medewerker verkeert, zetten we een combinatie van de volgende onderdelen in:                                                              

  •     Verwerking:

Wie voor outplacement in aanmerking komt heeft vaak onprettige werkervaringen achter de rug. Een arbeidsconflict, een reorganisatie, ontslag wegens boventalligheid en meer. Het vergt vaak tijd om daar overheen te komen. De woede, vertwijfeling en verdriet over het verlies van een baan of het onrecht dat in de ogen van de kandidaat is aangedaan moet hij/zij kwijt zijn voordat we verder kunnen. In een outplacementtraject is daar (meer dan bij een 'gewoon' loopbaanadviestraject) ruimte voor.

 

  •     Zelfonderzoek:

Er komen vragen aan de orde als: wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik ?

 

  •     Sollicitatietraining: 

Veel mensen die in een outplacementtraject terechtkomen hebben al jaren niet meer gesolliciteerd. Het is meestal zinvol aandacht te besteden aan hoe dat ook al weer ging.

 

  •     Banen zoeken: 

Als de kandidaat de voorgaande stappen eenmaal doorlopen heeft, dan zal deze met het echte werk moeten beginnen: het daadwerkelijk zoeken naar een baan op basis van een strategisch plan.

 

In het outplacementtraject zetten wij het maximale in om een te herplaatsen medewerker te begeleiden en te bemiddelen naar een duurzame passende functie bij een andere werkgever.

Dit tegen een zeer scherpe en gunstige prijs.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons per mail: info@flexadvieshuis.nl of onderstaand telefoonnummer.

Bel nu voor meer informatie (026) - 7854553