Bel mij terug

Bel mij terug

Zelhem e.o.

 

Cora Blom

Loopbaanadviseur


Als loopbaan adviseur help ik je bij het vinden van nieuw perspectief voor een duurzaam vervolg vanje loopbaan. Vanuit de visie dat alleen 'werken met plezier, ppssie en succes' leidt tot een gezondeinvulling van het werkleven.

Mijn werkwijze is praktisch, invoelend en gefocust op mogelijkheden en kansen. Ik stimuleer je bijhet overwinnen van barrières, en bij het zoeken naar - en vinden van de job die bijjou past. Somsdoor'out of the box'denken, maar meestal op basis van een creatief, gedegen analyse- enmatchingsproces. Gebaseerd op jouw kennis, ervaring, skills en vaardigheden vinden we devertaalslag naar een nieuwe positie binnen je eigen branche, in een aanpalende sector of naar hetondernemerschap.

ln mijn eigen loopbaan heb ik gewerkt in- en voor een diversiteit aan branches en sectoren, daardoorweet ik wat er speelt op de arbeidsmarkt, waar de kansen liggen en kan ik (jonge) mensen enorganisaties 'uit eigen ervaring en passie' de voordelen van proactief en duurzaam 'lifetimeemploya bility' meegeven.

Een cliënt zei eens: "lk ben gelukkig als ik gelukkig ben in mijn werk". Dat is wat we allemaal willen endat is dus het beoogde doel: een fijn vervolg van je werkleven!

Specialisaties:

  • Loopbaan advies
  • Reïntegratie
  • Outplacement
  • (Executive) Coaching
  • Ondernemerschap

 

Motto:

'Shoot for the moon, even if you miss you will land among the stars'

 

E-mail: 

Telefoon: 06-13959316

Bel nu voor meer informatie (026) - 7854553