Bel mij terug

Bel mij terug

Modulaire Re-integratie diensten 

Uit de praktijk is gebleken dat niet iedereen klaar is om direct in te stromen in een Werkfit of Naar Werk traject, maar dat er voor sommigen nog een stap vooraf nodig is. Voor deze groep kandidaten is er een aantal modulaire re-integratiediensten in het leven geroepen die Flex Advieshuis uitvoert. De Modulaire Re-integratiediensten van het UWV zijn uitsluitend bedoel voor mensen met een Wajong, WIA, WW of Ziektewet uitkering van het UWV ontvangen.

Deze diensten bestaan uit een aantal korte modules waarbij Flex Advieshuis onder andere kan ondersteunen bij het doorbreken va een sociaal isolement, het bevorderen van deelname aan de maatschappij, het in de praktijk onderzoeken welke arbeidsmogelijkheden men heeft en begeleiding bieden bij scholing/opleiding.

 

Participatie Interventie

Het doel van dit traject is om kandidaten deel te laten nemen aan het sociale verkeer, bijvoorbeeld als er sprake is van een sociaal isolement. Dit traject is succesvol als de kandidaat na afloop zich sociaal makkelijker beweegt.

 

Bevorderen Maatschappelijke Deelname

Het doel van dit traject is de fysieke- en psychische weerbaarheid van de kandidaat te verhogen en deel te laten nemen aan georganiseerde activiteiten buiten de deur. Een coach kan hierbij ondersteuning bieden als het gaat om bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of activiteiten bij een sportclub.

 

Begeleiding tijdens scholing

Dit traject is bedoeld voor kandidaten die werkfit zijn maar scholing nodig hebben om aan het werk te kunnen. Een coach kan bij deze module de contacten onderhouden met de onderwijsinstelling en andere ondersteuning bieden.

Om van de diensten gebruik te maken is een verwijzing nodig van het UWV. De arbeidsdeskundige van het UWV kan aangeven of men hiervoor in aanmerking komt.

Bel nu voor meer informatie (026) - 7854553