Bel mij terug

Bel mij terug

Assen e.o. 

Gonda Postma

Loopbaanadviseur, TMA professional (Talent & Motivatie Analyse) en Amplitiedeskundige

“Haal voor duurzame inzetbaarheid en optimaal functioneren het beste uit de talenten en competenties van je kandidaten”

  • Wil u medewerkers optimaal laten functioneren, verzuim verminderen en werken aan duurzame inzetbaarheid?
  • Zoekt u een echte ster?

“Vind, begeleid, ontwikkel en (ver)bind met Talent"

Als loopbaan- en HR-adviseur vind ik dat talent- en competentiemanagement een belangrijk onderdeel is (of moet zijn) van loopbaantrajecten waarbij we mensen succesvol willen begeleiden in hun loopbaanontwikkeling, re-integratie of outplacement richting duurzame inzetbaarheid.

Bewezen is namelijk, dat wij mensen gewoon het meest optimaal functioneren wanneer we ons gezond en vitaal voelen, waar we ons mogen ontwikkelen en met plezier kunnen werken, waarbij we begeleid worden vanuit onze talenten en competenties, vanuit onze drive, motivatie en bevlogenheid en volgens een passende werkinrichting.

Daarom is een Talent & Motivatie Analyse (TMA) in mijn ogen altijd de 1e belangrijke stap in ieder succesvol loopbaan of re-integratietraject
Desgewenst kunnen de TMA uitbreiden met een competentieprofiel, interessetest, beroepskeuzetest, cognitieve capaciteitentest, 360gr feedback en meer.

Wie ben ik en wat kan ik voor u betekenen?
Mijn naam is Gonda Postma (d’Raadgever) en met een achtergrond als consulent arbeidstoeleiding, (activering, re-integratie) en vitaliteitstrainer ben ik tevens gecertificeerd TMA-professional en Amplitiedeskundige.

  • Wilt u mensen succesvol helpen uitstromen naar werk en duurzaam inzetbaar maken? 
  • Wilt u uitval en verzuim voorkomen en mensen optimaal helpen functioneren?

    Dan zult u ook moeten inzetten op algehele gezondheid, vitaliteit en de juiste werkomgeving, begeleiding en/of aansturing.

Mijn ervaring heeft geleerd dat het belangrijk is om mensen in hun kracht te zetten.
Werk daarbij aan algehele gezondheid, vitaliteit en heb aandacht voor de werkomgeving, de taken, de functie- eisen, de begeleiding en ontwikkelkansen en onderzoek ook de intrinsieke motivatie en drive.

Want wanneer mensen mogen werken vanuit hun talenten en competenties, werk je daarmee indirect aan algehele gezondheid, vitaliteit en werkgeluk.
En dat heeft weer een positieve effect op optimaal functioneren, bevlogenheid, minder verzuim en verloop, dus duurzame inzetbaarheid.
Een win-win dus, voor de cliënt, de begeleider, de medewerker èn de werkgever.

Om deze reden heb ik mij als re-integratieconsulent, loopbaanbegeleider en vitaliteitstrainer gespecialiseerd in TMA en Amplitie en richt ik me graag op professionele talentanalyses, talentmanagement en talentontwikkeling.

Het gedachtegoed van TMA en Amplitie bij loopbaanbegeleiding
Grondslag van zowel TMA als Amplitie is de positieve ontwikkelingspsychologie.
Amplitie betekent het versterken van het welbevinden en het functioneren van medewerkers, omdat dit leidt tot meer plezier, gezondheid en motivatie, minder verzuim en verloop, meer productiviteit en innovatie, betere dienstverlening, meer klanttevredenheid en hogere omzet. Duurzame inzetbaarheid dus.

De pijlers waar wij als Amplitiedeskundigen en HR adviseurs ons op focussen zijn: gezondheid/vitaliteit (fysiek, emotioneel en mentaal), talentmanagement, bevlogenheid en werkinrichting.

Als TMA-professionals analyseren we talent, motivatie, drijfveren, competentie, interesse en richt we ons op talent, talentmanagement en talentontwikkeling als belangrijk onderdeel voor algehele gezondheid, vitaliteit, bevlogenheid, optimaal functioneren en duurzame inzetbaarheid c.q. uitstroom.
uitleg TMA Talentanalyses

Talentanalyses, mijn dienst als TMA-professional
Als TMA-professional (individueel en teams) heb ik mij gespecialiseerd in het onderdeel Talentmanagement en de analyses van talent, motivatie, drijfveren, competentie, interesse etc. Daar zijn mijn werk en diensten dan ook op gericht.

Alle info over de mogelijkheden van TMA analyses, test en meer binnen loopbaanbegeleiding, HRM, outplacement, carrièrewissel, werving & selectie, mobiliteitsbureau etc vindt u HIER.

Wat kan ik hierin als loopbaanbegeleider betekenen?
Als gecertificeerd TMA- professional mag ik de TMA-analyses afnemen (persoonlijk of online)en daarmee talenten, drijfveren en competenties in kaart brengen, resulterend in een uitgebreide rapportage c.q. professionele handleiding voor verder loopbaanbegeleiding of management die persoonlijk worden doorgenomen met de kandidaat en desgewenst met de betreffende loopbaanbegeleider, manager.

Middels deze analyse en uitgebreide TMA rapportage bieden we helder overzicht en inzicht in talenten, drijfveren, competenties, leerstijlen, juiste werkinrichting, werkomgeving etc en een professionele handleiding voor het vormgeven van een succesvol loopbaantraject.

Praktische info over de TMA analyses
Omdat de analyses online worden afgenomen, is deze dienst locatie-onafhankelijk en daarmee nationaal inzetbaar!
De digitale TMA-analyses zijn ook in vele talen beschikbaar en zal, na een persoonlijke intake, online worden afgenomen. Voordeel van locatie onafhankelijkheid is dat mensen het in eigen omgeving en tijd kunnen doen en er even goed voor kunnen gaan zitten.

Uit de analyse resulteert een uitgebreide rapportage die met de kandidaat persoonlijk wordt besproken en waar gewenst ook persoonlijk wordt overgedragen en toegelicht aan de loopbaancoach of manager. 
Ook de bespreking van de uitgebreide rapportage is online mogelijk.                         

Voor welke trajecten kunt u mij inzetten?
TMA-analyses, Werk-Fit, Naar Werk, Re-integratie, Modulaire Re-integratie, Outplacement, Carrierewissel, Vitaliteitstrainingen

Wilt u graag een TMA analyse (laten) doen?

Neem dan even contact met me op. 

Voor overleg en vrijblijvende informatie kunt u me bereiken via:   

 Gonda Postma | d'Raadgever
Loopbaanadviseur, TMA-professional, Amplitiedeskundige                                                             

E-mail: g.postma@coachingflexadvieshuis.nl 
M: 06 12115575
LinkedIn:
https://www.linkedin.com/in/gondapostma/
W: www.draadgever.nl

Bel nu voor meer informatie (026) - 7854553