Bel mij terug

Bel mij terug

Nijmegen e.o. (1)

 

Eva Trompetter

Loopbaanadviseur

Als toegepast psycholoog kun je mij inzetten bij vraagstukken of uitdagingen op het gebied van psychische welbevinden zoals het ervaren van weerbaarheid en het vergroten van de aansluiting tussen mens en arbeid. Ontwikkelingsprocessen roepen bij mij nieuwsgierigheid op waarbij mijn inzet is gericht op het in gang brengen of versterken van een leerproces (en niet zozeer op het wegnemen of oplossen). Gezond zijn en vitaal voelen maakt dat we als mensen leven, en onszelf levendigheid houden. Ik ben gedreven om in verbinding te komen met de mens die (weer) gevuld is met eigenheid en kan kiezen uit mogelijkheden om zelf kleur te geven aan je re-integratieproces.

Op de voorgrond in de coaching staat het zoeken naar de essentie, naar de betekenis achter een hulpvraag. Mijn werkervaring in de re-integratiewereld is divers. Bevlogen werknemers die uit balans zijn geraakt, beter zouden kunnen functioneren of moeite kregen om te werken naar vermogen. In de coaching is het vertrekpunt het maken van echt contact en de ander erkennen wie hij/zij is. Met mijn onderzoekende geest en oprechte intentie wandel ik met de ander een stukje op zijn pad mee. Onderweg kan het flink waaien en droogte kan opkomen. In vertrouwen en omhoogkijkend geloof ik dat (potentiële) groei aanwezig is. Het is mijn aandeel om de ander te ondersteunen bij het ontkiemen van deze groei.

Ik sta naast je op jouw pad om passend werk te vinden en (mentaal) inzetbaar te blijven. Ik blijf je volgen en stimuleren, net zolang daar behoefte aan is en het nodig is. De meerwaarde van mijn inzet als jobcoach is het versterken van jouw krachtbronnen en jouw bijzondere talent een podium geven. We onderzoeken welke ingrediënten in een dynamische werkomgeving zorgen dat je sterk in je werk kan (blijven) staan. Jij bent de regisseur van je eigen werk en bent in staat jezelf effectiever te sturen. Jij levert meer-waarde in een werkomgeving die jou ziet, namelijk als een uniek persoon die waarde toevoegt. Kom in transformatie!

Samen zoeken? Als je nieuwsgierig bent geworden kan je contact opnemen

Email

 

Telefoon: 06-81 25 56 43

Bel nu voor meer informatie (026) - 7854553