Bel mij terug

Bel mij terug

Nu ook Talent & Motivatie Analyses bij Flex Advieshuis

“Vind, ontwikkel, begeleid en verbind talent middels TMA”

 

Bent u HR manager, Casemanager, Loopbaanbegeleider, Re-integratiecoach of Recruiter?

 • Houd u zich bezig met of bent u verantwoordelijk voor het ontwikkelen, coachen of selecteren van mensen?
 • Bent u verantwoordelijk voor het optimaal en duurzaam inzetten van personeel of duurzame uitstroom van een uitkeringsgerechtigde?
 • Weet u dat inzetten op gezondheid, vitaliteit, talent en bevlogenheid van mensen de beste insteek is voor succesvolle en duurzame inzetbaarheid (en minder uitval en verzuim)
 • Zoekt u handvatten hoe u  ‘Human Capital’ het best kunt begeleiden en waardoor medewerkers optimaal zullen functioneren en floreren in hun werk?
 • Bent u voorstander van talentmanagement  en talentontwikkeling vanuit c.q. positieve psychologie en Amplitie?
 • Richt u zich op met het ontdekken, vinden, ontwikkelen en verbinden van uniek talent?
 • Begeleid jij mensen naar (ander) werk en geloof jij ook, dat de kans op succesvolle uitstroom en duurzame inzet significant groter is als je inzet op talenten, competenties en intrinsieke motivatie?

Dan attenderen wij u graag op de succesvolle TMA-methode en de betrokken TMA gecertificeerde coach en amplitiedeskundige HR-adviseur, die wij bij Flex Advieshuis kunnen inzetten bij loopbaanbegeleiding, HRM, mobiliteit, werving & selectie, outplacement en carrièrewissel.


Wat is de TMA methode en hoe werkt het?
De afkorting TMA staat voor Talent & Motivatie Analyse.
De TMA geeft een goede basis en kan in gezet worden voor persoonlijke loopbaanontwikkeling, maar ook bij HRM, talentmanagement en werving/selectie.
Deze methode uit de positieve psychologie is een positieve, objectieve benadering die een concrete en talentgerichte basis biedt voor persoonlijke loopbaanbegeleiding en het vinden, begeleiden ontwikkelen en (ver)binden van talent.
uitleg TMA Talentanalyses

Wat meten we met een TMA-analyse?
In een TMA-analyse meten we 22 drijfveren en 44 talenten en krijgen we inzicht in de ontwikkelbaarheid van 53 competenties en de intrinsieke motivatie van de kandidaat.

De psychologie achter de TMA-methode is, dat onze drijfveren de bouwstenen zijn voor onze persoonlijkheid, en een grote invloed hebben op ons gedrag, onze ontwikkeling en onze ontwikkelmogelijkheden.
Drijfveren groeien uit tot een talent en een talent geeft een intrinsieke behoefte en motivatie aan.
Je krijgt hiermee niet alleen een beeld van wat mensen ‘kunnen’ (competenties en cognitieve capaciteiten) maar ook van wat mensen ‘willen’ (de invloed van drijfveren en talenten op motivatie en het ‘gedrag’)

De analyse op zich is digitaal en  wordt per kandidaat persoonlijk begeleid.
De vragen kunnen op een afgesproken tijd in eigen omgeving,  op een passend moment en in eigen tempo worden ingevuld. Er is desgewenst ook een kortere test beschikbaar voor mensen met een korter concentratievermogen of lager opleidingsniveau.
De ervaring leert dat de digitale TMA-analyse gedeelte ongeveer 1à 1.5 uur in beslag neemt. Daarna volgt een uitgebreide bespreking die doorgaans 1 à 2 uur in beslag neemt.


De TMA rapportage
De door onze gecertificeerd TMA-professional online afgenomen analyse, resulteert in een uitgebreide, persoonlijke rapportage (tekstueel en grafisch verslag van 17 A4tjes) die met de kandidaat persoonlijk wordt doorgenomen  en desgewenst als nog uitgebreider TMA-expert rapportage ook voor de betreffende loopbaanbegeleider en manager een goed onderbouwde handleiding vormt.

Welk resultaat en succes mag je van een TMA-gericht loopbaantraject verwachten?
Met de inzichten en rapportages voortvloeiend uit een TMA zul je mensen gerichter en succesvoller naar passend werk en optimaal functioneren kunnen begeleiden.
Indien werkzaamheden aansluiten bij persoonlijke drijfveren en talenten zal dat veelal als motiverend worden ervaren,  wat het functioneren, de motivatie en het werkgeluk zal bevorderen.
Zo werk je vanuit de positieve psychologie en een amplitieve benadering  aan het vinden, ontwikkelen en duurzaam inzetten van personeel.
Een win-win voor de kandidaat, de coach, de consulent, de casemanager èn de werkgever.

Klik hier > voorbeeld TMA kandidaat rapportage

Waarin precies geeft de TMA analyse en de uitgebreide rapportage inzicht?

 • Emotionele Balans (eigenwaarde, ontzag, steunbehoefte, stress- en drukbestendig)
 •   Motieven (aanziensbehoefte, afwisseling, ambitie,  uitdaging)
 • Sociale Talenten (conformeren, extraversie, hulpverlenen, sociale empathie, sociabiliteit, contact)
 • Beïnvloedende Talenten (dominantie, energie, actie, confrontatie, volharding)
 • Leidinggevende Talenten (besluiten nemen, onafhankelijk denken en handelen, verantwoording, leiderschap)
 • Organisatietalenten (doelgerichtheid, orde, structuur, pragmatisme)

En verder geeft de TMA rapportage ook inzicht plus handvatten in:

 • kwaliteiten en valkuilen
 • effectief communicatiegedrag
 • te vermijden communicatiegedrag
 • ideale werkomgeving en voorkeur in management
 • leer- en ontwikkelstijl

Samenvatting TMA en meer
Wij bieden u de mogelijkheid een uitgebreide Talent en Motivatie Analyse bij ons te (laten) doen.
De hieruit voortvloeiende uitgebreide rapportage geeft u inzicht en handvatten in drijfveren, talenten, motivatie, capaciteiten en competenties, gedrag, leerstijl, begeleidingsbehoefte en ontwikkelkansen.

En welke tests kunnen we nog verzorgen?
Daarnaast kan onze TMA-professional ook cognitieve capaciteiten tests afnemen, het competentiepotentieel analyseren,  talent- en competentie paspoorten samenstellen en beroepsinteresses testen en 360 graden feedback laten opmaken.

Wenst u meer informatie of wilt u zich aanmelden voor een TMA?
Zoekt u dan s.v.p. contact met onze TMA professional
Gonda Postma | d’Raadgever

via E:

Bel nu voor meer informatie (026) - 7854553