Bel mij terug

Bel mij terug

Statushouders

Asielzoekers die als vluchteling worden erkend, krijgen de vluchtelingenstatus. Zij worden ook wel statushouders of vergunninghouders genoemd. De begrippen statushouder en vergunninghouder betekenen hetzelfde. Statushouders hebben een verblijfsvergunning en mogen een opleiding volgen en werken in Nederland.

 

Opleiding

Niet alle statushouders zijn in staat om direct te werken. Velen zullen eerst een opleiding moeten volgen. Voor (jong-)volwassen vluchtelingen is het beroeps- en hoger onderwijs hiervoor een logische keuze. Zij kunnen dan een diploma halen waar ze op de arbeidsmarkt iets aan hebben. Ook komen vluchtelingen op deze manier in contact met werkgevers. Dit geldt vooral voor het middelbaar beroepsonderwijs.

 

Werken & ondernemerschap

Werken in Nederland biedt vluchtelingen de mogelijkheid om op eigen benen te staan. Ook leren zij op deze manier de Nederlandse taal en samenleving kennen. Voor werkgevers vormen statushouders een nieuw aanbod van mogelijke werknemers. Toch verloopt de integratie in de praktijk niet zonder problemen. Slechts een beperkt deel van de statushouders in Nederland lukt het om betaald werk te vinden.

 

Interessante projecten

Bij verschillende werkgevers, overheden en maatschappelijke organisaties zijn projecten gestart om vluchtelingen naar en in werk te begeleiden. Zo ook door Flex Advieshuis B.V.

De loopbaanadviseurs van Flex Advieshuis B.V. hebben de mogelijkheid in de begeleiding van statushouders de hulp in te schakelen van Flex Profecta. Via dit gespecialiseerde uitzendbureau is het mogelijk statushouders verder te begeleiden in hun volgende stappen op de arbeidsmarkt. Er zijn diverse projecten en initiatieven die statushouders ondersteunen door scholing en "coaching on the job".

Meer weten? Bel Flex Advieshuis B.V. (026- 7854553) Mailen kan natuurlijk ook:

Bel nu voor meer informatie (026) - 7854553