Bel mij terug

Bel mij terug

Re-integratie 2e spoor

Als werkgever bent u zelf verantwoordelijk voor de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers. Om de instroom in de WIA in te dammen is de wet- en regelgeving over ziekteverzuim de afgelopen jaren steeds verder aangescherpt. Voor medewerkers die arbeidsongeschikt zijn of zonder werk zitten, kan de weg terug naar de arbeidsmarkt moeilijk zijn.

Flex Advieshuis B.V. kan u een helpende hand bieden op het gebied van re-integratie voor uw medewerker(s). Hierbij is het doel de toekomst van de medewerker positief vorm te geven, zodat hij of zij weer met plezier aan de slag kan gaan en actief kan werken aan een nieuwe toekomst.

Tijdens het re-integratietraject verkennen wij de mogelijkheden van de arbeidsongeschikte medewerker en brengen we zijn of haar situatie in beeld. We bieden maatwerk en door middel van persoonlijke begeleiding proberen we uw werknemer(s) zo goed mogelijk weer op weg te helpen. Afhankelijk van de fase waarin uw medewerker verkeert, zetten we een combinatie van een aantal onderdelen in. Zo helpen we uw medewerker(s) te motiveren, te inspireren en een verandering door te maken. Daarbij is zelfonderzoek van essentieel belang. Waar liggen de kansen op de arbeidsmarkt? En tot slot helpen we uw medewerker(s) bij het actief benaderen van mogelijke nieuwe kansen op de arbeidsmarkt.

In het 2e spoor-traject zetten wij maximale begeleiding in om een arbeidsongeschikte medewerker te begeleiden en te bemiddelen naar een duurzame passende functie bij een andere werkgever. Dit alles tegen een zeer scherpe en concurrerende prijs.

 

Het re-integratietraject

Uitgangspunten:

  •     Wet Poortwachter is een verplichting voor  werkgever en werknemer
  •     De arbeidsongeschikte medewerker en zijn/haar mogelijkheden (en beperkingen)
  •     Maatwerk

 

Opbouw:

Afhankelijk van de fase waarin uw medewerker verkeert, zetten we een combinatie van deze vier onderdelen in:

  •     Veranderen, inspireren, motiveren
  •     Zelfonderzoek
  •     Onderzoek van de arbeidsmarkt
  •     Actieve bewerking en benadering van de arbeidsmarkt

Bel nu voor meer informatie (026) - 7854553