Bel mij terug

Bel mij terug

Re-integratie 2e spoor traject

Als werkgever bent u zelf verantwoordelijk voor de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers. Om de instroom in de WIA in te dammen is de wet- en regelgeving over ziekteverzuim de afgelopen jaren steeds verder aangescherpt. Voor medewerkers die arbeidsongeschikt zijn of zonder werk zitten, kan de weg terug naar de arbeidsmarkt moeilijk zijn.

Flex Advieshuis B.V.

Onze adviseurs kennen de markt en de uitdagingen als geen ander en vervullen een belangrijke rol op het gebied van de re-integratie van uw medewerker(s). Hierbij is het doel de toekomst van de medewerker positief vorm te geven, zodat hij weer met plezier aan de slag gaat en actief kan werken aan een nieuwe toekomst.

Het re-integratietraject

Uitgangspunten:

  •     Wet Poortwachter is een verplichting voor  werkgever en werknemer
  •     De arbeidsongeschikte medewerker en zijn/haar mogelijkheden (en beperkingen)
  •     Maatwerk

 

Opbouw:

Afhankelijk van de fase waarin uw medewerker verkeert, zetten we een combinatie van deze vier onderdelen in:

  •     Veranderen, inspireren, motiveren
  •     Zelfonderzoek
  •     Onderzoek van de arbeidsmarkt
  •     Actieve bewerking en benadering van de arbeidsmarkt

 

In het 2e spoor traject zetten wij het maximale in om een arbeidsongeschikte medewerker te begeleiden en te bemiddelen naar een duurzame passende functie bij een andere werkgever. Dit tegen een zeer scherpe en concurrerende prijs.

Bel nu voor meer informatie (026) - 7854553